Contact

Production & Procurement:
Ms. Kim Xoạn - COO
SĐT/Telegram: +(84) 947 442 788
Sales & Marketing:
Ms. Thanh Huyền - CCO
SĐT/Telegram: +(84) 94 476 0277
DH FOODS JOINT STOCK COMPANY

Welcome! Thank you for your interest in Dh Foods .

If you have any questions, comments or contributions please fill in the form below and send to us. Sincerely thank you!

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật thông tin
dathongbao
Công ty Cổ phần Dh Foods giấy phép kinh doanh : 0312015058 cấp ngày 19/10/2012 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện : Nguyễn Trung Dũng