How to make Banh Trang Tron

Banh Trang Tron is one of the best street food in Vietnam. It’s just simple so you can make it at home with some description:

Ingredients:

Green mango (slice into long pieces)

Dried beef

Tablespoons dried tiny shrimps

Rice paper

Chili paste/ Soya Sauce

Tay Ninh Shrimp Salt or Tay Ninh Chili Shrimp Salt of Dh Foods

Process:

Peel of the cover of mango

Cut the rice paper into long pieces

Tear small beef jerky. Making sauce: Chili paste, soya sauce and fried beef.

Mix all together and enjoy.

 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật thông tin
dathongbao
Công ty Cổ phần Dh Foods giấy phép kinh doanh : 0312015058 cấp ngày 19/10/2012 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện : Nguyễn Trung Dũng